GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

 

Gayrimenkul geliştirme; taşınmaz yenileme, boş bulunan taşınmazların yeniden kiraya verilmesinden ham arazilerin satın alındıktan sonra imar fonksiyonu yüklenerek satılmasına kadar birçok işi içine alan bir kavramdır. Beş farklı Gayrimenkul geliştirme tipi vardır; arsa, konut, işyeri (ofisler), endüstriyel ve küçük ticaret yerleridir.

Gayrimenkul geliştirme sürecinde şehircilik, mimarlık, mühendislik, işletme ve ekonomi gibi farklı disiplinlerde yetişmiş elemanlara ve gayrimenkul finansı, pazarlaması, değerlemesi ve hukuku konusunda yetkin uzmanlara ihtiyaç vardır. 

Proje geliştirme yöntemi özellikle üzerinde yapı bulunmayan arsalar için kullanılmaktadır. Bu yöntemde değerlemeye konu arsa üzerine hukuki boyut çerçevesinde en uygun proje geliştirilerek elde edilecek gelirler çalışma tarihine getirilmektedir. Raporlarda en uygun projenin seçimi; “En İyi ve En Verimli Kullanım Analizi” başlığı altında yapılan kapsamlı fizibilite analizlerinin bir özeti şeklinde raporlanmaktadır.

Arazi geliştirme sürecini; başlama aşamasından bitme aşamasına kadar şu başlıklar altında toplayabiliriz;

· Arsa Seçim Aşaması

· Arsaya İlişkin Hedeflerin Belirlenme Aşaması

· Fizibilite Aşaması

· Mimari Tasarım Aşaması

· Bütçe ve Maliyet Aşaması

· Finansman Aşaması

· İnşaat Aşaması

· Pazarlama Aşaması

· Satış/Kiralama Aşaması

· Kapanış Aşaması

Yukarıda belirtilen gayrimenkul geliştirme aşamaları aslında her biri kendi içinde ayrı bir yazı konusu olan gayrimenkul geliştirme adımlarının tamamının, etkin bir yönetim felsefesi, bu yönetimi destekleyecek nitelikli çalışan kadrosu ve tüm bu süreçlerde oluşan verileri birbirine aktaracak güçlü ve entegre bir bilgi işlem altyapısına gereksinim vardır.

image3