VERGİ HUKUKU

 

Vergi Hukuku başlı başına bir uzmanlık gerektiren ve dikkate alınmadığı takdirde şirketleri iflasa sürükleyen en önemli hukuk alanlarından biridir. Vergi mevzuatının sık sık değişmesinin yanında mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler nedeniyle vergiye uyum sürecinde güçlükler yaşanabilmektedir. Bu nedenle çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmakta, bazen de muafiyet ve istisna avantajlar kullanılamamakta, teşvik ve indirim fırsatları kaçırılmaktadır.

Vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında rehberlik ile mümkündür. İhtiyaç duyacağınız profesyonel çözümler için deneyimli kadromuzla yanınızdayız.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Vergi konularında uzun süreli danışmanlık 

Fatura ve irsaliye denetimi, düzenlenmesi

Şirket içi vergi hukuku denetimi ve işlemlerin vergi hukukuna uygun olarak düzenlenmesi

Vergi hukuku için tutulması gereken belge ve defterlerin denetlenmesi, düzenlenmesi

Vergi Davaları ve Vergi Uyuşmazlıklarının çözümü

Vergi suç ve cezalarında savunma danışmanlığı

Vergilendirme süreci ve vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar

Vergi borcundan doğan uzlaşma görüşmeleri

Vergi uzlaşma anlaşma tekliflerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

Vergi alacakları ve amme alacaklarının usulü danışmanlığı

Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergi sorunları için idari yargı davaları

Cezai yaptırımlara ilişkin süreçlerin takibi Vergi cezalarına ilişkin itiraz ve dava süreçlerinin takibi

image1

SGK VE İŞ HUKUKU

 

Sosyal Güvenlik Hukuku DanışmanlığıBilindiği üzere, işverenler, çalışanları adına net ücret maliyeti haricinde brüt ücreti %20.5 i oranında SGK primi işveren payı maliyetinde de ayrıca katlanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin I bendine göre, prim borcu olmayan ve diğer şartları sağlayan tüm işverenler, SGK primi işveren payındaki %20.5 olan maliyetlerini 5 puanlık indirim ile %15.5 olarak ödeyebilirler. 6111 SGK teşviki ise bu teşvikten yararlanabileceğini tespit ettiğimiz çalışanlarınızın kalan %15.5 lik işveren maliyetinin tamamının teşvik süresince (6 ay- 54 ay) işsizlik fonundan karşılanmasına imkan verecek bütçenize çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Ayrıca, aynı çalışanlarınız için 687 sayılı KHK kapsamında sağlanan SGK prim teşvik tutarları KHK’da belirtilen şartların sağlanması durumunda 6111 sayılı Kanun kapsamında sağlanan SGK prim teşvik tutarlarından fazla olması durumunda avantajlı olan bildirge uygulanarak şirketlerin SGK prim maliyetleri daha da azaltılabilmektedir.BİZ NE YAPIYORUZ?

  • Teşvik kapsamında Mart 2011 tarihinden günümüze kadar yararlanılmamış teşvik tuttarlarını tespit edip Sosyal Güvenlik Kurumun’dan tahsil edilmesini sağlıyoruz.
  • Cari dönemden 31.12.2020 tarihine kadar her ay yararlanılması gereken teşvik tutarının hesaplanması ve raporlanması konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz.
  • 6111 ve 687 SGK teşvikleri açısından firmaların incelenmesi ve aylık bazda konsolide bir şekilde en yüksek teşvik getirisi sağlayacak doğru seçimin yapılmasını sağlıyoruz.
  • İş Hukuku Danışmanlığı

İş hukuku kapsamında iş akdi devam eden veya sona eren çalışanlar ile kamu otoritesi tarafından yapılan inceleme ve denetimlere yönelik ortaya çıkabilecek sorunlar neticesinde karşılanmak zorunda kalınacak maliyetlerin minimize edilmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda işçi-işveren uyuşmazlıkları ile idari para cezası alınması halinde itiraz sürecinde teknik ve hukuki destek sağlıyoruz.

image2