YATIRIMLARIN FİNANSI

AR-GE YATIRIMLARI

image1

Yeni Yatırım Teşvik Sistemini oluşturan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 15.6.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin 2012-1 sayılı tebliğe göre, AR-GE ve çevre yatırımları, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden yararlandırılır. Söz konusu yatırımlar, 6 ncı bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlanabilir.

Ayrıntıları öğrenin

KOSGEB,TÜBİTAK,TKDK,HİBE VE TEŞVİK VE FONLARI İLE YATIRIMLARIN FİNANSI

image2

Her şeyin değiştiği günümüzde kuruluşların ayakta kalabilmesi ve rekabet edebilmeleri için, yeni fikir ve projelere artan ilgi ve ihtiyaç her zamankinden daha fazla önem kazanmakta ve hayati değer taşımaktadır. 

İşte tam bu noktada birçok gelişmiş ülkenin devlet politikası haline gelen Girişimcileri desteklemek, ülkemizde de yerini almış bulunmaktadır. Böylece maliyetlerinizi düşürebilir, kar oranlarınızı arttırabilir, sürekli rekabetçi konumda kalarak faaliyetlerinizi dünya ile entegre biçimde icra edebilirsiniz. Aşağıda girişimcilere KOSGEB,TUBİTAK,TKDK tarafından verilen HİBE VE TEŞVİKLER ile fon sağlayan bazı programlar verilmiştir. Teşvik, hibe ve fonlara başvuru sürecinde bizimle çalışmanız halinde tüm süreç yönetimini beraber yürütebilir, sağlanan imkanlardan tam ve doğru bir şekilde faydalanabilirsiniz. 

Ekonomi Bakanlığı Destekleri

KOSGEB Destekleri

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Destekleri

Tarımsal DesteklerAvrupa Birliği Bakanlığı (AB Program Hibeleri)

YATIRIMLARIN FİNANSI KOSGEB,TÜBİTAK,TKDK, KGF FONLARI, HİBE ve desteklerden yararlanmada SÜREÇ YÖNETİMİ danışmanlığımız kapsamında yerine getirilmektedir. 


KREDİ GARANTİ FONU İŞLEMLERİ

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.Kimler Yararlanabilir?Başarı vadeden genç ve yaratıcı girişimcilerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişmelerine destek veren KGF, iyi iş fikirlerinin önündeki teminat yetersizliği engelini ortadan kaldırmakta.Banka kredisi olanaklarına büyük işletmeler kadar kolay ulaşamayan küçük işletmelerin bu teminat problemi, KGF kefaleti ile giderilmekte, bu sayede KOBİ'lerin de banka kredileri kullanma imkanı doğmakta. Çalışan sayısı 250’den az olan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmekte olup, imalat sanayi yanında hizmetler ve madencilik sektöründeki girişimcilerin de talepleri karşılanmakta.Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler.Nasıl Başvurulur?KGF teminatından yararlanabilmek için; bankanıza, KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve dosyanızın KGF'na gönderilmesine muvafakat etmeniz yeterli. Banka tarafından kredi başvurunuz uygun bulunduğu takdirde iletilen kefalet talebiniz yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılmakta.Kefaletin Maliyeti Nedir?Kefalet talebinde bulunan firmaların değerlendirmeye alınabilmesi için, maktu bir inceleme ücreti alınır. Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefaleti ile kullanılması durumunda da, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon alınır.Kefalet Limiti Ne Kadardır?Bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000 TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti 1.500.000 TL.Değerlendirme Kıstasları Nelerdir?

 • Proje, kredilendirme ilkelerine uygun  ancak teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim güçlüğü içinde olmalı
 • Proje  “karlı”, “gerçekleştirilebilir” ve  “sürdürülebilir” olmalı
 • Projeyi yürütecek yönetim kadrosu proje becerisi ve mesleki deneyime sahip olmalı.
 • Proje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalı.
 • Proje “kabul edilebilir” risklere sahip olmalı.
 • Proje, çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalı.

Hangi Tür Kredilere Kefalet Verilir?İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verilmekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmamakta. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir.

 • Yeni İş Kurma
 • Mevcut Tesisin Genişletilmesi
 • Hammadde Temini
 • Yeni Teknoloji Kullanımı
 • Yeni İş Yerine Taşınma
 • Nakit Sıkıntısını Giderme
 • İhracatın Finansmanı
 • İthalatın Finansmanı
 • Teminat Mektubu Amaçlı Krediler
 • Finansal Kiralama
 • KOBİ’lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve Gayrinakdi Krediler

KGF Riskin Ne Kadarını Üstelenir?Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok % 80’ine kadar kefalet vermekte.Kredi Garanti Fonu KGF hakkında detaylı bilgi edinmek için bize ulaşabilirsiniz.

image3

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kaynaklı Krediler

 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, küresel olarak artan enerji maliyetlerinin azaltılması, enerji verimliliğinin arttırılması ve temiz enerji kullanımının desteklenmesi amacıyla, Türkiye’deki işletmelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanına ilişkin olarak düzenlediği programlar kapsamında  kredi kullandırmaktadır.

Yapılan incelemeleri müteakip; kredilendirmesi uygun görülen projelerin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nca onaylanması gerekmektedir. Bu SÜREÇ YÖNETİMİ danışmanlığımız kapsamında yerine getirilmektedir.

image4

YATIRIM VE İŞLETME KREDİLERİ

 

Firmaların, yatırım, işletme sermayesi vb. ihtiyaçlarının karşılanması ve bu kapsamda geliştirmeyi tasarladıkları projelerinin desteklenmesi amacıyla kullandırılmaktadır.

 Yatırım Kredileri Kullanım Amaçları;

 • Sabit kıymet alımı,
 • Komple yeni yatırımları,
 • Tevsi ( modernizasyon, kalite yükseltici, kapasite arttırıcı vb. ) yatırımları,
 • Yenileme yatırımları,
 • Şirket devralma, satın alma ve birleşme faaliyetlerinin finansmanı,
 • İşletme sermayesi ihtiyaçları bu kredi kapsamında değerlendirilebilecektir.Kredinin Özellikleri:
 • Kredi, yatırım kredisi olarak 3 yılı ödemesiz dönemli toplam 10 yıl vadeli ve işletme kredisi olarak da 1 yılı ödemesiz dönemli toplam 5 yıl vadeli olarak kullandırılabilir.
 • Faizler, sabit, değişken veya Trlibor, Libor ve Euribor’a endeksli olarak belirlenir ve ödemesiz dönem de dahil olmak üzere
  3 veya 6 ayda bir tahakkuk ve tahsil edilir.
  Kredi, TL veya YP olarak kullandırılabilmektedir.
 • Kredinin üst limiti işletme kredilerinde firma kredi değerliliğine göre, yatırım kredilerinde ise proje bazında belirlenir.


 Bu kredilerin kullandırılmasında SÜREÇ YÖNETİMİ danışmanlığımız kapsamında yerine getirilmektedir. 

image5

Bize Ulaşın

Bize mesaj atın!

Bu site, reCAPTCHA ile korunur; Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşulları geçerlidir.

Daha da iyisi, gelin, yüz yüze görüşelim!

Müşterilerimize değer veriyoruz. Mesai saatleri içinde bizi dilediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

MİRAL SÜREÇ YÖNETİMİ

Cevizlidere Mahallesi, Çankaya/Ankara, Türkiye

03124740007

Çalışma Saatleri

Bugün açık

09:00 – 17:00